Deprecated: Redux::setHelpTab is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_help_tab( $opt_name, $tab ) instead. in /home/public/sites/www.lifeinmotion.nu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: Redux::setHelpSidebar is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_help_sidebar( $opt_name, $content ) instead. in /home/public/sites/www.lifeinmotion.nu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5211
Het bestuur – Life in motion

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Life in Motion bestaat uit drie personen, te weten:

David Duizend – voorzitter
Juriaan Klomp – penningmeester
Gijsbert van de Vuurst – secretaris

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform artikel 4.5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig.
De stichting heeft geen personeel in dienst, maar kan voor ondersteuning bij het organiseren van de beoogde evenementen een beroep doen op vrijwilligers. Voor deze niet-beleidsbepalende werkzaamheden kan aan de deelnemende vrijwilligers een onkostenvergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is erop gericht het bestuur en de vrijwilligers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.