Jaarverslagen

De stichting heeft een verlengd boekjaar eindigend op 31 December 2017. Het jaarverslag zal worden nadien worden gepubliceerd.