Deprecated: Redux::setHelpTab is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_help_tab( $opt_name, $tab ) instead. in /home/public/sites/www.lifeinmotion.nu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5211

Deprecated: Redux::setHelpSidebar is deprecated since version Redux 4.3! Use Redux::set_help_sidebar( $opt_name, $content ) instead. in /home/public/sites/www.lifeinmotion.nu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5211
Update zomer 2019 – Life in motion

Update zomer 2019

Beste vrienden van Life in Motion,

Het is zomer, heerlijk fietsweer en tijd voor een update over  het onderzoek en hoe jullie donatiegeld concreet besteed kan worden. Onderstaand is een uitgebreide update vaDr. B. Groot Koerkamp, chirurg en hoofonderzoeker.

“Life in Motion – Update onderzoek chemopomp

We zijn jullie ontzettend dankbaar voor het ondersteunen van ons onderzoek met de chemopomp, ter nagedachtenis van Lars. Hieronder geven we een kort overzicht van de voortgang van het onderzoek en specifiek wat we dankzij jullie inzet en bijdrage kunnen doen.Wellicht hebben jullie nog meegekregen dat de chemopomp de laatste tijd weer veel media aandacht heeft gehad. Pagina groot in het AD: https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdams-erasmus-mc-zoekt-230-mensen-met-darmkanker-en-uitzaaiingen-in-de-lever~a3b838fa/. Bij RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4768631/petra-kankervrij-dankzij-chemopomp-maar-niet-iedereen-kan-die-krijgen. En op TV: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4768991/geef-patient-chemopomp. We verwachten dat nu nog meer patiënten op de hoogte zijn van de behandeling met de chemopomp. Hieronder concreet wat er met de Life in Motion subsidie is gebeurd. Daar weer onder een uitgebreide update over het ondezoek. Ook kan je de meest recente informatie kun je vinden op www.chemopomp.nl.

Life in Motion subsidie

Dankzij de Life in Motion subsidie kunnen we onderzoeken welke patiënten daadwerkelijk baat hebben bij de chemopomp. Gemiddeld gezien leven patiënten twee jaar langer dankzij de chemopomp. Maar we denken dat sommige patiënten er heel veel baat bij hebben en anderen weinig tot geen baat. We willen deze groepen natuurlijk kunnen onderscheiden.

Het meest veelbelovend hiervoor is nog steeds zogenaamde methylering van het DNA van de kankercel. Methylering speelt een rol in welke genen worden afgeschreven en dus welke eiwitten de kankercel maakt. In 2018 hadden we al bedacht dat dit de beste besteding zou zijn van jullie subsidie. Inmiddels is dat nog duidelijker geworden door onderzoek bij andere soorten kanker. De bepaling van methylering was duur, maar het afgelopen jaar gelukkig goedkoper geworden. We verwachten aan het einde van het jaar hiervan de eerste resultaten.

Klinisch onderzoek

Sinds de vorige update is er een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest op het gebied van de klinische studies, ofwel studies waaraan patiënten deelnemen en worden behandeld met de chemopomp.

Na een haalbaarheidsstudie in vier centra (Erasmus MC Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam UMC en UMCU) is de vervolgstudie gestart. De eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie laten zien dat de chemopomp veilig kan worden geïmplanteerd en dat het toedienen van de chemotherapie via een chemopomp goed in Nederland kan worden uitgevoerd. De resultaten zullen op de korte termijn worden gepubliceerd.

Hierop volgend is de grote gerandomiseerde studie gestart waarbij er geloot wordt tussen een operatie waarbij alleen de leveruitzaaiingen worden weggehaald en een operatie waarbij de leveruitzaaiingen worden weggehaald en tegelijkertijd een chemopomp onder de huid wordt geïmplanteerd. Deze patiënten krijgen vervolgens ongeveer een half jaar chemotherapie via de chemopomp na de operatie. Deze studie is op dit moment gestart in het Erasmus MC, het Antoni van Leeuwenhoek en het IJsselland Ziekenhuis. Op de korte termijn volgen ook het Amsterdam UMC en het UMC Utrecht. Tevens wordt opening van een aantal extra ziekenhuizen voorbereid, namelijk het Amphia Ziekenhuis in Breda, de Isala Klinieken in Zwolle, het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en het UMCG in Groningen. De uitbereiding zal stapsgewijs gebeuren zodat de teams in elk ziekenhuis voldoende kunnen worden getraind. Patiënten uit relatief kleine ziekenhuizen zullen worden geopereerd in het lokale ziekenhuis en voor de behandeling met de chemotherapie naar het grote ziekenhuis in de buurt gaan omdat ervaring van de medisch oncoloog een belangrijk onderdeel is van de behandeling.

Parallel aan de studie voor operabele leveruitzaaiingen wordt binnenkort in het Erasmus MC en het Amsterdam UMC gestart met een studie voor patiënten met galwegkanker in de lever. Het KWF heeft in december 2019 besloten deze studie te ondersteunen waarbij 35 patiënten met niet-operabele galwegkanker in de lever zullen worden behandeld met de chemotherapie en systemische chemotherapie. De standaardbehandeling is op dit moment systemische chemotherapie, waarbij er chemotherapie wordt gegeven via een pil of een infuus. Resultaten met de chemopomp in de Verenigde Staten zijn veelbelovend wat aanleiding geeft deze behandeling ook beschikbaar te maken in Nederland. De verwacht is dat de studie in totaal drie jaar zal lopen aangezien galwegkanker in de lever een erg zeldzame aandoening is.

Samen met het Antoni van Leeuwen zijn we ook een nieuwe studie aan het ontwikkelen voor patiënten met niet-operabele leveruitzaaiingen van darmkanker. De verwacht is dat beide nieuwe studies in de loop van 2019 zullen starten. Meer informatie hierover zal binnenkort verschijnen op onze website (www.chemopomp.nl).

Biomarker onderzoek

Er zijn een drietal onderzoeken gaande waarbij naar effectiviteit en toxiciteit van de chemotherapie wordt gekeken. Het eerste onderzoek richt zich op het verzamelen van tumorweefsel en bloed. Dit bloed wordt op een aantal momenten afgenomen voor een tijdens de behandeling, vervolgens verwerkt in het laboratorium en ingevroren zodat na een aantal jaar, als al het materiaal is verzameld, specifiek mutatieonderzoek kan worden gedaan.

Ook wordt en tijdens de chemokuren bloed afgenomen dat in een laboratorium van de apotheek wordt onderzocht naar de spiegels van de chemotherapie in het bloed (ook wel farmacokinetiek). De verwachting is dat de spiegels erg laag zijn doordat de lever de chemotherapie verwerkt en afbreekt, maar wellicht zijn er toch factoren die ervoor zorgen dat bepaalde patiënten toch onverwacht meer last ervaren van de chemotherapie. Het doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de spiegels in het bloed en dit eventueel te relateren aan de toxiciteit.

Tot slot wordt er in samenwerking met het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York onderzocht of patiënten met een bepaalde genmutatie meer bijwerkingen hebben van de chemotherapie. Deze mutatie kan namelijk zorgen voor een vertraagde werking van een enzym dat chemotherapie afbreekt (dihydropyrimidine-dehydrogenase; DPD). Als dit niet zo is dan komen deze patiënten in de toekomst ook in aanmerking voor de behandeling.”

 

Een zeer uitgebreide toelichting, we hopen dat dit jullie meer inzicht geeft waarvoor we jullie bijdragen zo hard nodig. Er zit voortgang in en wij kunnen daar aan bijdragen en nog fietsen en Lars gedenken ook, fantastisch!
Geniet van de zomer, de fiets en elkaar,
Stichting Life in Motion